C48 Camí des Horts de Cala’n Porter

Final del Camí (vista enrere). El camí acabaria a l’alçada de la casa que es veu a la imatge: Son Vidal. A partir d’aquí continuaria el Camí de Cavalls que va cap a la cala. En aquest punt de la fotografia també es pot enllaçar amb els camins de Binifamís i de Torralbenc Nou.

Inici: Comença en el camí de Sant Llorenç.

Fins: Acaba en els horts del Barranc de Cala’n Porter.

Descripció: Actualment forma part del Camí de Cavalls. Va des del Camí de Sant Llorenç fins als Horts de Cala’n Porter amb petits trams oberts (380 metres) i d’altres ben delimitat per paret seca (1370 metres).

Estat actual: Terra.

Titularitat: Pública (Camí de Cavalls).

Durada del recorregut: 25 min.

C48.Camí des Horts de Cala en Porter