C46 Camí des Campàs

Inici del camí en el carrer de Ciutadella.

Inici: Comença al carrer de Ciutadella passant pel Clot d’en Magister.

Fins: Acaba, actualment, tallat per la Carretera General Me-1. Antigament arribava, travessant tots els Plans, fins al Camí Vell des Migjorn Gran.

Descripció:

Tram de sa Costa Blanca (TCB): Camí asfaltat en bones condicions. Arriba fins a la carretera general Me-1.

Tram pels Plans d’Alaior (TPA): Camí de terra en molt mal estat, tallat per barreres i amb alguns trams desapareguts o ocupats per propietats privades.

Estat actual:

TCB: Asfaltat en molt bones condicions.

TPA: Terra en mal estat.

Titularitat: Pública (camí veïnal).

Durada del recorregut: Tram de sa Costa Blanca: 25min.

C46.Camí des Campàs