C36 Camí de Calescoves

Final del recorregut. Calascoves.

Inici: Comença a l’entrada de la urbanització de Son Vitamina.

Fins: Acaba a la cala de Calescoves.

Descripció: És un camí ample de terra excepte els primers metres.

Estat actual:

Asfaltat: (210m).

Terra: (2600m).

Titularitat: Privada (d’ús públic).

Durada del recorregut: 50 min.

C36.Camí de Calascoves