C34 Camí de Ses Canessies

El primer tram del camí coincideix amb el Camí de Cavalls.

Inici: Comença en els llocs de Ses Canessies i de Son Benet (cap a la dreta).

Fins: Lloc de Sa Vall (TM Es Migjorn).

Descripció: Camí de terra i pedres. El primer tram coincideix amb el Camí de Cavalls però una vegada es separa l’estat de manteniment empitjora.

Estat actual:

Tram de Camí de Cavalls (370m).

Tram de Camí de Ses Canessies (1030m).

Titularitat: Pública (Sense aclarir).

Durada del recorregut: 40 min.

C34.Camí de Ses Canessies