C33 Camí de Sant Pere

Final del camí. Camí tallat per un mur de paret seca. Donaria accés a les tanques que hi ha darrera del molí des Cós.

Inici: Comença en el Carrer de Sant Jaume.

Fins: Tallat: al final hi ha un mur de pedra en sec.

Descripció: Camí estret i molt curt. Intransitable, en bona part, per la vegetació.

Estat actual: Terra.

Titularitat: Dubtosa / Sense aclarir.

Durada del recorregut: 7 min.

C33.Camí de Sant Pere