C42 Camí de Torres d’Avall

Desviament cap a la dreta (Camí de Torres d’Avall). Cap a l’esquerra de la fotografia continua el camí que arriba al barranc de Cala en Porter.

Inici: Comença en el Camí dels Horts de Cala en Porter que a la vegada coincideix amb el Camí de Cavalls.

Fins: Acaba en el lloc de sa Torre Nova.

Descripció: Està tancat i no s’ha pogut accedir. Per fotografia aèria sembla ser que es tracta d’un camí que alterna trams amb paret seca i d’altres sense.

Estat actual: Terra.

Titularitat: Sense aclarir/Dubtosa.

Durada del recorregut:

C42.Camí de Torres d’Avall