EL DEUTE MUNICIPAL DE QUASI 17 MILIONS, QUE NO EREN MÉS QUE 9 MILIONS

EL DEUTE MUNICIPAL DE QUASI 17 MILIONS, QUE NO EREN MÉS QUE 9 MILIONS

Avui és una evidència per a l’economia que l’austeritat pressupostària aplicada per la majoria d’institucions europees arran de la crisi de 2008 va ser un error i que la fórmula nord-americana de més despesa pública va ser més encertada. L’ajuntament alaiorenc, amb govern d’esquerres, de 2008 a 2011, va generar un deute important. Inevitablement açò feia complicada la gestió municipal, de llavors i de després, ningú no ho dubta, però eren anys de patiment generalitzat i calia ajudar. En plena crisi el govern local  va seguir apostant per les inversions i les despeses per redistribuir recursos propis i de deute.  El PP va emprar aquest deute per acusar el govern municipal de mala gestió. Encara avui, 10 anys després, el PP repeteix contínuament que el deute municipal era de 16,9, quasi 17 milions d’€.  Ha estat una consigna repetida i escampada pels populars contínuament per desprestigiar els seus adversaris polítics i legitimar el seu mandat. Han fonamentat el seu govern en poca cosa més açò. Aquest article es basa en l’auditoria municipal sobre el deute i en les liquidacions oficials del pressupost municipal. Les dades serveixen per veure que l’ús malèvol del deute.

Segons l’auditoria  l’Ajuntament devia 7,7 als bancs. El 99 % del deute no era històric sinó generat els 3 darrers anys , és a dir, els de la crisi. Està clar que  devia molt a proveïdors (6 milions), però és igual de cert que també tenia molts milions pendents d’ingressar (6,7),  El deute municipal real segons l’auditoria encarregada pel mateix PP era de 9,1. Els populars han jugat a afegir al deute els pagaments pendents a proveïdors que també tenien uns ingressos també pendents  (que mai no van comptar).  Ajornats i pendents de cobrar amb la crisi, però no perduts.  La  realitat de la liquidació dels pressupostos diu que entre 2011 i 2014 l’Ajuntament va ingressar 8 milions més que no s’havien pressupostat i que eren els ingressos que la crisi havia ajornat.  El deute era elevat però del 53 % del que escampa  el PP. La política no serveix si es basa en falsedats.