C23 Camí de Llucaquelba

Inici del camí (vista enrere). Comença a la carretera general en els Plans d’Alaior. Hi ha una senyalització errònia indicant que es tracta del Camí des Campàs.

Inici: Comença a la Carretera General Me-1.

Fins: Arriba fins a Son Serení a la carretera de Llucalari/Camí de Sant Jaume.

Descripció:  Hi ha 2 trams clarament diferenciats:

El 1r: camí de terra que va des de la carretera general fins a l’encreuament amb la C57. Carretera Militar de Llucalari a l’alçada del lloc de Santa Ponça.

El 2n: camí asfaltat que va des de Santa Ponça fins a Son Serení.

Estat actual:

Terra: 1200m.
Asfalt: 1000m.

Titularitat: Pública.

Durada del recorregut: 45 min.