C6 Camí d’en Russi

El camí discorre entre els termes municipals d’Alaior i Es Mercadal. A la fotografia s’observa una de les ratlles de terme. A la dreta del camí estem dins el T.M. d’Alaior mentre que a l’esquerra estem dins el T.M. des Mercadal.

Inici: Comença en el camí de Son Gall.

Fins: Acaba en el C16.Camí de Binimarzoc.

Descripció: Uneix el camí de Binimarzoc amb el de Son Gall. Es tracta d’un camí de terra.

Estat actual: Terra. No es troba en bon estat de conservació.

Titularitat: Sense aclarir/Dubtosa.

Durada del recorregut: 30/40 min.

C6.Camí d’en Russi