EL PP RETALLA PER TERCERA VEGADA L’APORTACIÓ MUNICIPAL AL FÒRUM I AL CENTRE D’ESTUDIS LOCALS

El PP d’Alaior proposa al pressupost municipal castigar el Fòrum 3r Mil·lenni i el Centre d’Estudis Locals, perquè som massa lliures i tenim massa iniciativa. Mai hi ha hagut ni una correcció ni un retret del que anualment hem presentat com a programa i com a memòria. El 2012 el PP ens van reduir el conveni anual un 50% . El 2016 un altre 20 %. Ho hem fet igual o millor que la resta d’anys i l’Ajuntament té més doblers però en el pressupost del 2020 torna a reduir-nos un altre 50 %.

Fa 25 anys que aportam molts de tipus d’iniciatives. Per cada euro rebut de l’Ajuntament n’aportam entre dos i tres de fora d’Alaior i els multplicam per entre 15 i 20 amb el voluntariat.

Una de les darreres feines que hem fet enguany és atendre més de 5.100 visitants al poble mostrant-los el nostre patrimoni per mitjà d’una colla de més de 20 jovenets. Un servei que muntam cada estiu ( 90 dies) fa 12 anys i que val un dineral però que surt baratíssim perquè el feim nosaltres. Un altre feina d’aquest estiu va ser un seguiment i una anàlisi de les causes de l’aigua verda de Cala en Porter, després de dècades de desconeixement potser hem arribat al perquè del problema. També al llarg dels darrers mesos hem atès investigadors i estudiants de totes les edats interessats en conèixer algun aspecte de la nostra localitat. Fins i tot facilitam que les empreses que l’Ajuntament contracta emprin les nostres dades i treballs. Hem continuat amb les excursions mensuals per divulgar el nostre paisatge, que serveixen a centenars de persones a l’any. D’aquí unes setmanes farem les XV Jornades d’Història i Patrimoni Local. Cada dos mesos solem presentar algun treball de recerca sobre l’actualitat del municipi per ajudar a millorar-lo.

Hem produït un llarg llegat d’investigacions de tot tipus que han contribuït a fer poble. Hem editat més llibres sobre Alaior que el mateix Ajuntament. Quan el centre BIT es donava per perdut vam prendre el relleu d’allò que no feien els polítics i vam demostrar i facilitar que fos una realitat a Alaior.

És cert que som crítics, però amb totes les administracions. I habitualment les lleis i la ciència ens acaben donant una gran part de raó.

Tot aquesta feina només val per PP d’Alaior 3.000 € anuals. La puja dels costos de les pagues dels regidors del PP són 72.000 € anuals més del que cobraven els govern anteriors que no eren del PP. El cost total pels càrrecs polítics són més de 266.000 € anuals. A part, els grups municipals reben 10.361 € més. Aquests nombres, per contrast amb els nostres 3.000 €, demostren que el PP empra l’Ajuntament per dir-nos que la nostra feina no val res. Que el poble en pot prescindir. Gràcies. És una altra manera d’empobrir encara més Alaior.

No ja pels doblers públics que el PP ens plany, per dignitat del món associatiu, expresam el més profund desacord. I apel·lam a la solidaritat dels qui ens apreciau. I en contra de l’abús d’autoritat d’uns polítics que pretenen discriminar: qui i què pot servir al poble.

No caurem en el joc de comparar la funció i els recursos de les diferents associacions. Confrontar les entitats del poble fins i tot li agradaria al PP, són experts en cremar ponts en favor del seu electoralisme.

Hem fet diferents intents per tornar enrere aquesta proposta. La decisió final serà dijous dia 7 en el ple municipal, a les 20 h. Us agrairem que hi vingueu per donar testimoni que encara val la pena lluitar per la dignitat.»

Fòrum 3r Mil·lenni (Associació UNESCO)

Centre d’Estudis Locals d’Alaior