XERRADA: ESTALVI ÈTIC I LES ENTITATS D’ALAIOR.

Divendres, 17 de maig. 19.30 h. Sala d’Actes de la UIB. Juan José Caldés, (responsable de l’Àrea Institucional i  Coordinador de l’Estalvi Ètic).  Colonya,  l’estalvi ètic, i les associacions.

ESTALVI ÈTIC I ENTITATS SOCIALS  D’ALAIOR.

Les entitats del poble de cada vegada més opten per l’estalvi ètic. Colonya Pollença és una de les dues caixes que queden a Espanya i una entitat clarament vinculada a l’estalvi ètic. Una part dels seus guanys són reinvertits en els projectes que els col·lectius i associacions de les Illes presenten per tal d’obtenir una ajuda de Colonya. Són molts els col·lectius altruistes beneficiats, que així poden emprendre més accions en favor del teixit social. La xarxa de solidaritat i els lligams cívics que creen aquestes entitats enforteixen la comunitat i aporten una part de la qualitat de vida.

No oblidem que el món que tenim en gran part és conseqüència de l’assignació de recursos econòmics o no. Si la banca tradicional tingués un grau major de compromís i responsabilitat i no prioritzàs exclusivament els beneficis econòmics, molts dels problemes actuals no obtindrien recursos. La qual cosa obligaria a emprendre iniciatives econòmiques més humanes i més justes. Açò suposaria una evolució en positiu de moltes societats. Mentre la banca tradicional financi iniciatives sense escrúpols, hi haurà qui apostarà per aquests negocis encara que vagin contra el benestar de les persones.

Les societats de països més avançats aposten rotundament per la banca ètica com a fórmula per separar els negocis coherents amb un món més just dels que s’haurien d’extingir per perjudicar el bé comú.

Per aquest motiu el Fòrum 3r Mil·lenni i Colonya han organitzat un acte especialment dirigit a les entitats del poble sobre la banca ètica.

 El proper dia 17 de maig Juan José Caldés, responsable de l’Àrea Institucional i Coordinador de l’Estalvi Ètic de Colonya, parlarà sobre Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i l’Estalvi Ètic de Colonya.
L’Estalvi Ètic de Colonya és una iniciativa pionera a Espanya, que es creà l’any 1999, com a una forma d’estalvi en la qual se cedeix un percentatge dels rendiments dels estalvis per fer Obra Social. En l’actualitat, l’Estalvi Ètic és una eina financera plenament consolidada i a l’alça, caracteritzada per la transparència i fonamentada en els principis de la Carta per un món solidari. En aquesta xerrada es parlarà sobre Colonya, com a entitat financera sota el model de caixa d’estalvis i de les característiques de l’Estalvi Ètic de Colonya.