PARTICIPACIÓ CIUTADANA SOBRE EL PLA FUNCIONAL DEL CENTRE DE SALUT NOU A ALAIOR.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA ENTORN DEL PLA FUNCIONAL DEL CENTRE DE SALUT NOU.

Us convidam a aportar la vostra opinió. Arran de l’inici dels tràmits per projectar el centre de salut nou a Alaior us volem convidar a participar en un acte de presentació i recollida de suggeriments i aportacions per part dels usuaris.

Les entitats i col·lectius d’Alaior poden tenir alguna proposta a aportar que ara seria el moment de recollir perquè pugui ser incorporada a temps. Com a usuaris que serem tots, hem pensat que no sobra un acte així, en el qual tothom pugui conèixer de primera mà que contindrà i com funcionarà. I que, si ho consideren necessari, aportin el que lliurament desitgin. Més avall trobareu un resum del que s’ha decidit incloure en el pla en reunions prèvies dels professionals de la salut.

Adjuntam el contingut resumit del pla i el plec de condicions arquitectòniques que ens han facilitat els Serveis de Salut perquè cadascú aprofundesqui segons la seva voluntat en el coneixement de la proposta.

Acte públic de presentació i debat de propostes del nou pla funcional a la ciutadania d’Alaior:

Objectiu: presentar el nou pla funcional a la població d’Alaior i rebre noves propostes.

Participants: professionals que treballen al Cs Es Banyer, responsables del Servei de Salut del Govern, responsables de l’Ajuntament d’Alaior, entitats ciutadanes i públic en general del municipi d’Alaior

Durada: 2h

Data: dissabte 23 de març, de 10 a 12 h, de 2019.

Lloc: Club de Jubilats.

Programa: Presentació del pla funcional, debat sobre les característiques del pla i torn de paraula als assistents per fer les seves aportacions.

ARXIUS AMB EL RESUM I EL PLEC DE CONDICIONS.

partic ciut. centre de salut pla funcional3

abreujat pliego condiciones nuevo centro Es Banyer2