LI DEMANAM, PER L’EDUCACIÓ DEL NOSTRE POBLE.

LI DEMANAM, PER L’EDUCACIÓ DEL NOSTRE POBLE.

Em comenta la gent jove que ja està cansada de la política ( politiqueria diria jo) d’enfrontaments quasi personals que ho enfanguen tot. Una part de raó tenen, no tota, hi ha estratègies evidents que els va bé regar la desafecció dels ciutadans i reservar-se així el poder. En el seu dia el CEL va optar per la via formal i va presentar un recurs respecte de cedir la reserva escolar per al centre de salut nou. No ha merescut cap resposta, com tantes altres iniciatives. Ens obliga a insistir públicament.

IMG_20181101_134135_602

Fa uns anys el poble d’Alaior va apostar per fer una reserva de sòl educatiu a la zona del sud, la barriada de sa Bassa Roja-Cala en Busquets. S’hi va fer l’escola Mestre Duran i encara hi ha un solar d’uns 4.800 m2, que havia de ser per a un centre de secundària. Ara l’Ajuntament l’ha cedit per al centre de salut nou. Li vull demanar que abans de fer definitiva aquesta decisió llegesqui aquestes línies.

– Menorca té una oferta de formació professional molt lluny del que seria desitjable per a una societat que no vol dependre exclusivament del turisme. És imprescindible diversificar i ampliar l’oferta amb nous cursos. L’horitzó és com a molt de mitjà termini.

– Als països del nostre entorn europeu, o a Euskadi mateix, hi ha centres de referència en formació professional que es combinen i es complementen amb l’oferta de FP que acullen els instituts.

– L’escolarització, voluntària o forçosa, en una Europa del coneixement, portarà cada cop més joves a completar la formació més enllà dels 16 anys. Salaris sense una FP mínima seran salaris de misèria.

– Ara a Maó es construirà el nou conservatori de música.

– També la formació professional d’hostaleria tindrà un centre específic a l’antiga estació marítima del port de Ciutadella, fantàstic. Açò permetrà guanyar espai per a la secundaria de Ciutadella, que també compta amb una ampliació de l’IES J.M. Quadrado de fa pocs anys.

– A Maó,  es fa una ampliació de l’institut Joan Ramís. I la ciutat compta amb tres centres de secundària grans,  també l’Escola de la Mar i centres de secundària concertats. Tampoc s’ha de descartar que es Castell acabi tenint el seu IES.

– Els instituts del centre, d’Alaior i el de Ferreries, estan al límit. Una solució seria radicar els seus cursos de formació professional en un altre centre, com farà el Mari Àngels Cardona de Ciutadella.

– Trobar un altre solar a Alaior per fer un centre prou  gran i de futur, un solar que no sigui el que ara volen cedir per al centre de salut, seria terriblement complicat, perquè no hi ha altra previsió, perquè estam enganxats tramitant un pla general nou i perquè sobrevivim amb el Pla de 1994 del tot caduc. Faríem tard segur. I enfora del Mestre Durán per sempre.

– Està clar que l’opció d’acollir un gran centre de formació professional amb cicles superiors és molt atractiva per afegir a la seu universitària i al Centre BIT, fins i tot, crec que és una aposta d’illa.

Amb perspectiva de poble, fins i tot, d’illa, hi ha coses que s’han de tenir en compte més enllà de la conveniència immediata de dirigent polític. Fins i tot crec que un dirigent polític de bagatge s’ha de notar en aquestes oportunitats.

Li demanam que hi pensi, perquè sé que dependrà exclusivament de vostè que Alaior tengui un futur de l’educació enormement positiu o que s’aixafi, un cop més, contra les precipitacions politiqueres. Ens queixam de no tenir el futur planificat. Però quan li tenim, li giram l’esquena. Pensi que la història encara ha de sospesar el seu llegat com a batlesa.

Anselm Barber Luz

Centre d’Estudis Locals

www.centreestudisalaior.org