DES DE LA GEOGRAFIA, EL CENTRE DE SALUT.

Des de la geografia urbana, el tema del centre de salut.

Més enllà de la polèmica política, ens agradaria aportar algunes consideracions respecte de la ubicació del centre de salut nou a Alaior. Però ho volem fer des de la geografia urbana per si aquests arguments poden ajudar a prendre una decisió.

Les dues ubicacions possibles són: sobre l’aparcament i la zona verda del carrer de ses Escoles o a la Salle antiga.

No existeixen altres opcions previsibles a curt termini que puguin procedir d’un altre equipament convertible o de solars municipals perquè: han de ser més o menys cèntrics, i amb prou superfície. L’estat de tramitació del PGOU i la paràlisi en el desenvolupament de zones urbanes noves allargaria qualsevol altra ubicació.

La història de l’urbanisme local mostra com la majoria d’equipaments estratègics que ha obtingut el municipi han estat comprats. Uns pocs procedeixen de cessions obligatòries de desenvolupaments nous, però no són els més estratègics. Costa molt obtenir espais públics, anys i doblers, i s’han d’administrar amb prudència. La qualitat de vida de moltes generacions de ciutadans en depèn directament.

CENTER DE SALUT WEB

1r. L’aparcament des pouet serveix a una part dels residents del nucli històric, de la zona des sa Costa des Pou, del Bisbe, Costa d’en Macari, etc, que no tenen altra aparcament proper. Ni poden aspirar a tenir-ne, per a ells seria una pèrdua insubstituïble.

2n. La zona urbana pendent d’urbanitzar del costat on s’ubica la Creu Roja té previst un nombre  important de pisos que densificarà tots els voltants i que agrairà la zona verda i l’aparcament actuals com a complement. Si imaginam edificada aquesta zona, pot ser comprendrem la conveniència de mantenir l’aparcament i la zona verda. Si substituïm mentalment aquests dos espais per col·locar-hi el cub immens del centre de salut nou, ens adonarem del volum edificat resultant. La qualitat i el valor patrimonial dels immobles dels voltants no resulta igual amb l’aparcament i la zona verda que sense.

3r  El centre de salut nou sobre l’aparcament desplaçaria els cotxes cap els pocs aparcaments dels carrers adjacents, especialment l’Av. Mare de Déu del Toro. Aquests aparcaments permanents interferirien amb la necessitat d’aparcament per accedir als centres escolars, especialment a l’Escoleta i al CP Dr. Comas.

4t. El centre de salut atraurà més trànsit. Comptaria amb un aparcament subterrani però especialment per als treballadors. El major trànsit interferirà amb els aparcaments desplaçats sobre l’avinguda, amb l’ús de l’avinguda com a via de ronda principal i amb el trànsit escolar. Aquest punt es convertirà en un nus dens de funcions, perjudicant el repartiment i la fluïdesa d’usos sobre la ciutat.

5è La zona verda i l’aparcament s’haurien de fer nous per llei i per necessitat. Però desplaçats cap els afores, i perden així la centralitat que reparteix qualitat per barriades. Són espais que airegen de la densitat d’ara però especialment del futur.

6è La urgència actual, que obliga a precipitar-se és una ficció política, perquè hi hem conviscut des del 2010. La qual cosa no evita que s’hagi de prioritzar però sempre racionalment, comptant que hem d’aconseguir la millor repercussió . Perquè l’impacte en la geografia urbana serà quasi definitiu.

7è La percepció política de la geografia se subordina amb excés a l’electoralisme. No facem populisme barat de temes fonamentals que incideixen en molts aspectes.

8è L’avinguda de la Mare de Déu del Toro és i serà la 1a via estratègica per al poble perquè connecta el nord amb el sud i perquè dóna accés a la majoria dels serveis amb usuaris motoritzats: polígon, zona escolar, superfícies comercials, espai esportiu… Tot allò que es pugui fer per facilitar i espaiar el trànsit en aquesta via és invertir en la seva funcionalitat.

9è La Salle antiga té com a qualitats: estar pràcticament en nucli antic i beneficiar la majoria d’usuaris, provocant una mobilitat no rodada més eficient. Revitalitzaria el valor urbà de tota la zona nord-occidental, generant sinèrgies noves que quasi cap altra activitat podria aportar allà perquè no hi ha altres espais disponibles i dinamitzadors. Des del tancament de la Salle, la vida de la barriada no ha estat la mateixa.

10è El solar de la Salle antiga i la superfície construïda té preu d’equipament i, per tant, és molta superfície a un preu rebaixat per aconseguir afegir serveis grans a la població. És molta qualitat a un preu excepcional. El mateix en altres localitzacions urbanes seria bastant més car i difícil d’aconseguir.

11è En l’urbanisme espanyol, guanyar equipaments és una sort. L’opció racional és afegir-ne mai sacrificar-los, substituir-los, perquè són molt difícils d’aconseguir.

L’opció de l’aparcament i de la zona verda era un error el 2010 i ara, amb la possibilitat de la Salle antiga, és un error major.

Centre d’Estudis Locals d’Alaior