PER ON HAURIA DE CAMINAR LA RESERVA.

PROPOSTES PER MENORCA DES DE LA CIÈNCIA, JERONI GALMÉS GALMÉS.

Entre els actes protocolaris  de Sant Antoni d’enguany va destacar per damunt de tot la valentia d’aquest professor de biologia mallorquí, membre del consell científic del comitè MAB ( Home i Biosfera).  Contra l’encefalograma pla del consumisme, la publicitat i l’electoralisme, posem-hi gent amb idees, amb coratge, gent intel·ligent.

Jeroni Galmés2

 

Jeroni Galmés adverteix clarament que una reserva de biosfera no es pot permetre el luxe de ser un exemple absolut de poca sostenibilitat energètica. Reclama l’autosuficiència  energètica  ja. I adverteix igualment que estam lluny d’una bona gestió dels residus i de l’aigua. Igualment reclama invertir en innovació i reduir el consum. Si volem ser del 2 % del món que forma part dels privilegiats com a reserva, la ciència ens posa deures seriosos. Ho han sentit senyors de la política? Ho han entès els ciutadans?

Aquí trobareu el text sencer de la seva intervenció.

Jeroni Galmés. Pregó de Sant Antoni (2018)