DADES ECONÒMIQUES PER MUNICIPIS

DADES ECONÒMIQUES  PER MUNICIPIS.

Anselm Barber Luz ( Centre d’Estudis Locals d’Alaior).

Oferim un conjunt de dades que ens permeten copsar mínimament la salut econòmica de la població alaiorenca. Hem de recórrer a emprar molts indicadors perquè a les Balears no tenim encara estudis estadístics més adequats com sí tenen territoris com Euskadi des de fa molts anys. Són dades que per si mateixes no permeten treure grans conclusions però la relació d’unes amb les altres ens permeten intentar fer una interpretació. És una llàstima perquè l’administració recull prou informació dels particulars i de les empreses com per elaborar estadístiques més precises, però constatam un cop més que la capacitat institucional està lluny dels països que fan de la investigació i la recerca els camins de progrés.

Habitants. Alaior ha estat dels municipis que ha perdut més població des de la crisi, tot i que no és una quantitat gran, sí que açò disminueix la producció, el consum i, per tant, la generació de riquesa.

Població activa. Ha disminuït un poc com en el conjunt de Menorca, confirma el que dèiem al punt anterior.

Taxa d’activitat de les dones. Quantes més dones són actives més ens situam als nivells de major benestar com els de Dinamarca en què la taxa d’ocupació femenina  és d’entre el 70 i el 80 %. Quan les dones són molt actives açò vol dir que hi ha més feina i que hi ha serveis suficients que els permeten equiparar-se  a la població masculina. Fa augmentar la renda bruta familiar. La dada d’Alaior està en el nivell mitjà de Menorca, però 4 punts per davall de Maó.

Taxa de contractació indefinida. Els contractes indefinits només suposen un 13 % del total. El problema és general a tota l’illa i disminuint d’any en any. Aquesta inestabilitat és un dels pitjors indicadors perquè suposa una gran vulnerabilitat del món obrer.

Atur. Els dos indicadors sobre l’atur (mitjana d’atur i població aturada de llarga durada) a Alaior no són dels pitjors de Menorca, tot i que són lluny d’encaminar-se a xifres del 7% dels nivells millors que hem conegut.

Taxa de contractació temporal. Va augmentant i en coherència amb la disminució de la contractació indefinida, ens diu que estam sortint de la crisi però mitjançant la precarietat laboral com a única estratègia.

Percentatge afiliats al sector indústria. Alaior i Ferreries tenen percentatges bastant alts que segurament són els que incideixen en un lleugera situació més favorable en contractació definitiva i menys atur.

Nombre d’empreses. A Alaior disminueix entre 2002 i 2015, no de manera molt greu ni diferent d’altres pobles.

taula definitiva JPG

Apartaments i hotels. La qualitat de les dues coses a Alaior no és gaire elevada, tampoc podem parlar en aquest aspecte d’una fortalesa.

Estacionalitat laboral. Augmenta entre 2002 i 2015, confirma el que dèiem més amunt la sortida de la crisi s’està produint clarament a costa de la precarietat laboral. Si hi afegim una altra realitat de la qual no tenim dades, la baixada dels sous, entendrem que és allò substancial que els poders econòmics han aconseguit amb la crisi.

Població amb estudis. El nivell de població amb estudis secundaris i superiors està per davall de la mitjana de Menorca, açò no és gaire positiu. O bé part dels joves formats han emigrat o bé les famílies no promouen prou aquests estudis bé sigui pels ingressos bé perquè optin pel món del treball sense completar la formació.

Taxa de motorització. És de les més altes de Menorca. Aquesta dada podria ser un indicador de capacitat de consum sempre i quan concordàs amb altres dades de consum que no tenim disponibles i per tant es fa difícil la seva interpretació.

Renda bruta. Ha augmentat de 2013 a 2015 però amb menor intensitat que a altres pobles amb una diferència de 3000 € respecte de Maó i fins a 6000 respecte de Sant Lluís.

Global.  Resumint podríem dir que la precarietat laboral a Alaior és un poc menor que la mitjana de Menorca per la supervivència del teixit productiu més industrial, però els indicadors profunds de fortalesa econòmica no es mostren gaire sòlids. No hi ha res que apunti cap a una línia o fortalesa clara de futur.

TAULA DADES PER MUNICIPIS