2011

Agustín Petschen Zapirain. “Introducció a la restauració de la Catedral de Menorca i projecció del documental ‘La porta oculta”.

Miquel Pons-Portella (Universitat Pompeu Fabra). “Diodoro Pons Domínguez: l’atleta olímpic migjorner”.

Pere Pons Camps. “Quicus Jordi, observador de sa natura, poeta i pintor”.

Joan Pons Moll (Institut Menorquí d’Estudis). “Francesc d’Assís Pons Alzina, pintor i polític notable” .

Adolf Sintes Sintes. “Importància de la historiografia local. L’exemple de Joan Pons Moll”.

Miquel À. Marquès Sintes (CEL). “Activitats del CEL as Migjorn Gran (2007-2010): La Ruta Albranca i el Pi d’en Llorens”.

Bernat Moll Mercadal (Institut Menorquí d’Estudis). “La divisió administrativa a la Menorca musulmana: una proposta”.

Miquel Pons-Portella (Universitat Pompeu Fabra). “Camps i Mercadal polemista: el cas dels “Cabos sueltos’”.

Alfons Méndez Vidal (beca de l’IME). “El paper dels empresaris en el desenvolupament de Menorca: una anàlisi històrica a partir de les seves biografies”.
Mercè Gambús Saiz (Universitat de les Illes Balears). “Dades sobre l’actualitat de la conservació del patrimoni cultural de Mallorca”.

Antoni Ferrer Rotger (Museu de Menorca – Amics del Museu de Menorca). “L’excavació a Cornia Nou. Primers resultats”.

Elena Sintes Olives (Patrimoni Arqueològic i Cultural SL). “La història d’Alaior a partir de l’excavació arqueològica a l’interior de l’església parroquial de Santa Eulàlia”.

Antoni Ferrer Rotger – Martí Carbonell Salom (Amics del Museu de Menorca). “Campanyes d’excavació i restauració al Cercle 7 de Torre d’en Galmés”.

Maria José León Moll (Museu Municipal de Ciutadella). “La troballa d’un mosaic al carrer del Socors. Resultats preliminars d’una intervenció d’urgència al Casc Antic de Ciutadella”.

Elena Sintes, Sílvia Villalonga i Francesc Isbert (Patrimoni Arqueològic i Cultural SL). “Redescobrint Trepucó: restauració i reinterpretació de la galeria i el barri sud de Margaret Murray”.

Margarita Orfila Pons (Universitat de Granada – IME). Maria Lluïsa Serra Belabre i la seva relació amb l’arqueologia a Menorca.
Amador Marí Puig (Director Insular de Patrimoni del CIM). “La cultura Talaiòtica de Menorca. Candidatura a patrimoni mundial de la UNESCO”.