Es Convent, LA MARCA d’Alaior

Amb l’arribada de l’estiu i del turisme, ens hem de demanar què els oferim, què tenim, què necessitam, amb quins recursos comptam i com ho mostram.

Hem de donar una resposta clara i concreta a aquestes qüestions. Avui avançam la proposta que el CEL presentarà a la pròxima reunió del Consell de Ciutadans, a on es Convent és l’eix central de l’estructura cultural d’Alaior.

L’ajuntament féu una primera passa adquirint el Centre Cultural es Convent i, amb la rehabilitació integral del claustre franciscà, Alaior comptarà amb un centre cultural de primer ordre.

Consideram que els ciutadans polítics, en el cas des Convent, només hi veuen la restauració d’un immoble històric per a una activitat.

 

http://inkimages.net/wp-content/uploads/elementor/css/global.css/ Què hi veu el CEL en es Convent?

Mosbach Hem de convertir es Convent en la imatge que identifiqui la marca “Alaior”, un centre cultural aglutinador que, restaurat, serà un lloc amb usos diversos.

faintly Es Convent a més de ser una marca, ha de ser el símbol, el centre neuràlgic i eix vertebrador d’Alaior. I ho ha de ser per diversos motius: per la seva importància històrica i cultural, i per la seva ubicació estratègica.

Es Convent no és un immoble històric més que es restaura per a ser conservat. Obrejar-lo ha de suposar un centre que exerceixi la seva influència en el poble i l’illa.

Es Convent ha de ser el monument que s’ha de voler venir a visitar. Els viatgers i els turistes no poden anar-se’n de l’illa sense haver passat pes Convent.

A les guies turístiques els principals llocs de visita ho són l’ajuntament, la parròquia de Santa Eulàlia, can Salort i es Convent. Pels seus usos i espais visitables, es Convent és l’únic edifici que pot acomplir aquest servei. A partir d’ara, es Convent ha de sortir a tot el material de difusió turística com el principal reclam turístic i cultural d’Alaior.

Per fer realitat aquest objectiu, ha d’haver un compromís clar i ineludible de tota la societat alaiorenca, ciutadans i polítics, perquè açò sigui així.

L’activitat des Convent serà doble: s’hi oferiran les activitats pròpies programades i serà el principal indret visitat de la xarxa d’edificis, amb un centre d’interpretació a on s’explicarà la seva història i la del nostre poble.

 

Què ofereix més Alaior?

Convertit es Convent en el centre dinamitzador i aglutinador de l’activitat turística i econòmica d’Alaior, és necessari reforçar l’oferta sectorial existent.

Planificar i explicar amb claredat allò que convé veure, oferir tot un seguit d’excursions i visites guiades al poble i a la resta del terme municipal.

L’oferta cultural a Alaior es reforça amb les infraestructures i les activitats de l’ajuntament, a més de organitzades per les entitats culturals al llarg de l’any.

La infraestructura turística ha de ser un segon motor indispensable per acompanyar l’acció de difusió creada des del Convent.

El punt d’informació turística ha de donar la benvinguda als visitants. El cartell amb el mapa d’Alaior, a la vora de l’autobús, ha de ser pràctic: ha d’ubicar l’oficina turística i en uns caixonets s’han d’oferir els fullets bàsics (plànol d’Alaior, comerços i restaurants, etc).

L’oficina d’informació turística ha de tenir una ubicació cèntrica i accessible. Un espai municipal pròxim a sa Plaça i visible per a qualsevol turista és bàsic. Parlam de l’antiga carnisseria al carrer Nou.

Els aparcaments del poble han d’estar ben senyalitzats i preparats. Existeix un nou aparcament a la part sud del poble; cal indicar millor el de la part de llevant i manca un aparcament clar a la part nord. I s’han d’oferir uns lavabos públics per a les necessitats més bàsiques.

Alhora que aprofitam l’estructura cultural i social, es consolidarà l’oferta comercial, beneficiada per l’augment de visitants. Aquesta situació li direm sinèrgies, expansió comercial o el que es vulgui, però consolidarà i augmentarà en qualitat i quantitat l’oferta complementària.

Quan posem en via aquest projecte, obtindrem uns resultats econòmics i culturals satisfactoris. I tot passa per reiniciar l’obra as Convent i planificar el nostre futur des d’Alaior.

 

Centre d’Estudis Locals d’Alaior