El Fòrum d’ONG prepara unes jornades sobre el teixit associatiu de Menorca

El Fòrum d’ONG de Menorca (coordinadora de les associacions de l’illa) ha estat realitzant durant els mesos de gener, febrer i març al local del Centre d’Estudis Locals una sèrie de reunions per analitzar la situació actual del teixit associatiu de Menorca. Hi han participat representants del GOB, Càritas, Fons Menorquí de Cooperació, Projecte Home i del Centre d’Estudis Locals. En la darrera reunió, també vam comptar amb la participació del catedràtic de Sociologia Antoni Petrus.

És un fet que les associacions constitueixen els autèntics espais ciutadans de participació democràtica que han configurat la personalitat de Menorca. De manera constant, han aportat el coneixement i la crítica necessària a partir dels quals s’han aixecat una diversitat d’iniciatives en tots els àmbits comunitaris que han contribuït a formar la societat menorquina actual. Això ha estat possible gràcies a l’avidesa de moltes persones que conformen les associacions a adaptar-se als canvis socials que han anat imposant els nous temps en cada moment. Una bona anàlisi d’aquest fet la podem trobar a l’article de Miquel Camps i Miquel À. Maria “La formiga laboriosa, una reflexió sobre el moviment associatiu a Menorca” (el podeu trobar a la pàgina web de la fundació Emili Darder).

Però el canvi social continua, cada vegada de manera més ràpida, i avui el teixit associatiu ha d’afrontar reptes importants si vol continuar essent un agent capaç d’incidir en el pervenir de Menorca. Per aquest motiu, s’ha vist la necessitat d’organitzar unes jornades que permetin proporcionar a les associacions unes estratègies adequades per fer front a la situació actual, tant a nivell intern com a nivell de sector. A més, perquè això sigui efectiu, cal repensar el conjunt de les relacions que s’estableixen amb els ciutadans, empresaris i polítics, per la qual cosa la idea és obrir la participació de les jornades als diversos agents socials de l’illa.

A partir d’aquest mes d’abril, el Fòrum d’ONG de Menorca treballarà en l’organització de les jornades, esperant que siguin realitat després de l’estiu. El seu objectiu és presentar propostes que donin solució efectiva als problemes actuals de les associacions i provocar un debat en les mateixes associacions i en el conjunt de la societat. Trobam que, d’aquesta manera, el teixit associatiu podrà sortir reforçada per continuar essent l’agent de transformació social que ha estat i que tant ha incidit en el progrés de Menorca.