C24

Uns 30 metres després de Son Cartet el Camí Vell de Son Bou es separa de la carretera i arriba fins a la depuradora. Tot aquest tram és camí de terra i torna a estar senyalitzat amb les estaques de llenya. El cartell de l’esquerra de Son Bou és el distintiu més visible per saber on ens hem de desviar de la carretera. A la dreta hi ha un cartell més petit amb el nom del lloc al qual dóna accés: Binialmesc.