C45

Porta d’entrada a Sta. Catalina tancada amb cadenat. A partir d’aquí no es pot continuar.